artikel

Traceerbaarheid, de interpretatie

Algemeen

Interne traceerbaarheid niet verplicht wel aanbevolen. Reactietermijn maximaal vier uur. Noteren adresgegevens leveranciers en afnemers en leverdata verplicht. Bewaartermijn informatie vijf jaar met uitzondering van bederfelijke en lang houdbare producten. Dit zijn de belangrijkste punten uit het interpretatiedocument over traceerbaarheid van de Europese Commissie.

De Nederlandse overheid heeft zich het afgelopen jaar binnen de EU ingespannen om tot een duidelijke interpretatie van de regels te komen. Dit heeft geleid tot een interpretatiedocument van de Europese Commissie. Dit document zal de VWA gebruiken als basis voor de handhaving van traceerbaarheid.

Niet verplicht
Interne traceerbaarheid, het kunnen koppelen van grondstoffen die het bedrijf binnenkomen aan de producten die het bedrijf verlaten, wordt geen formele verplichting. De Commissie acht het wel zeer wenselijk. De keuze is aan het bedrijf. Zonder interne traceerbaarheid zullen bij een calamiteit of crisis alle producten en alle grondstoffen worden betrokken. Met een intern traceerbaarheidssysteem kan die omvang worden gereduceerd tot die partijen waarin bijvoorbeeld een besmette grondstof is terechtgekomen.

Reactietermijn
De EU vindt dat de traceerbaarheidinformatie onmiddellijk beschikbaar moet zijn vanwege het belang van de volksgezondheid. In de praktijk wil de Nederlandse overheid binnen 24 uur het probleem volledig in kaart hebben en probleempartijen blokkeren. Uit onderzoek van de VWA bleek dat er twee tot vijf schakels per keten zijn. Uitgaande van het maximale aantal schakels betekent dit dat elke schakel vier uur respijt heeft om de informatie zo accuraat mogelijk aan te leveren. De VWA zal deze vier uur als systeemeis voor het bedrijfsproces hanteren.

Vijf jaar
Voor een goede traceerbaarheid is het minimaal nodig te weten welke producten naar welke afnemers (naam en adres) zijn gegaan, welke grondstoffen van welke leveranciers (naam en adres) komen en de data van de leveranties. Daarnaast wordt ook verwacht dat de omvang van leveringen bekend is, al is dit niet verplicht. Bij aanwezigheid van een intern traceerbaarheidssysteem is ook hierover informatie gewenst, bijvoorbeeld partijcodes.

De bewaartijd van gegevens is vastgesteld op vijf jaar, tenzij een product een houdbaarheiddatum draagt of beperkt houdbaar is. Voor producten met een houdbaarheidtermijn van meer dan vijf jaar moeten de gegevens gedurende die termijn plus zes maanden worden bewaard. De informatie van bederfelijke producten met een tht-datum korter dan drie maanden of zonder datum, bestemd voor directe verkoop aan de consument, moet tot zes maanden na de productie- of leveringdatum worden bewaard.
Voor sommige producten geldt specifieke regelgeving over het bewaren van gegevens. De betreffende bedrijven moeten hier dan ook aan voldoen.

Reageer op dit artikel