artikel

Amerikanen opgeleid door Nederlandse collega’s

Algemeen

De medewerkers van een nieuwe productievestiging van Douwe Egberts CT&S in Suffolk (Virginia, VS) zijn voor een deel in Nederland opgeleid door hun Nederlandse collega’s. Voor het tweede gedeelte van het opleidingstraject vlogen de Nederlanders naar de VS om hun Amerikaanse collega’s te begeleiden bij het opstarten van de nieuwe fabriek. Het verhaal achter een zeer bijzonder project.

Een paar jaar geleden werd bij Sara Lee/Douwe Egberts de beslissing genomen om in de Verenigde Staten een nieuwe productievestiging te openen voor de productie van koffie-extract. “Hier in Joure zijn wij de enige productievestiging binnen Sara Lee/DE die op deze wijze verschillende soorten koffie-extract produceert. Na het branden van de bonen zetten wij echt koffie om er daarna extract van te maken. Om de kwetsbaarheid van de productievestiging te verkleinen en omdat Amerikanen graag producten consumeren die ‘made in the USA’ zijn, is besloten om in de VS een geheel nieuwe fabriek te bouwen.” Aan het woord is Rob Korevaar (manufacturing manager Douwe Egberts Coffee Treatment & Supply BV, CT&S).

Douwe Egberts CT&S in Joure bezit de deskundigheid die nodig is voor het produceren van koffie-extract. De bouw en inrichting van de nieuwe fabriek zijn dan ook vanuit Nederland door medewerkers van DE-CT&S en Manufacturing Technology begeleid. Ook de opleiding van de Amerikaanse medewerkers is vanuit Joure geregeld en ondersteund. Samen met medewerkers van DE-CT&S heeft Aequor uit Ede, de vaste partner van Douwe Egberts op het gebied van interne bedrijfsopleidingen, voor de operators van de productie- en verpakkingsafdeling een opleidingsplan ontwikkeld.

Opleidingsplan
De opleiding bestond uit een basiscursus van een week en vond in de VS plaats. Deze werd gevolgd door een praktische opleiding bij DE-CT&S in Joure en duurde, afhankelijk van de functie, verpakkingsafdeling of bereiding, zes of twaalf weken. Vervolgens oefenden de Amerikanen hun functie uit in de fabriek in Suffolk onder begeleiding van DE-CT&S-operators. Dit laatste begeleidingstraject had een duur van een half jaar.

De basiscursus is uitgevoerd in de fabriek in Suffolk en is gegeven aan de nieuw aangestelde medewerkers. Bij de selectie van deze medewerkers is gebruik gemaakt van profielschetsen die per functie zijn opgesteld. Doel van deze basiscursus was de Amerikaanse medewerkers informatie te verstrekken over wat zij in Nederland konden verwachten (cultuur in Nederland, DE-CT&S-bedrijf Joure, verblijf, opleiding in Nederland, productieproces van koffie-extract, enzovoort) Verder ging het om basiskennis omtrent het werken in de voedingsmiddelenindustrie en dan vooral kennis die van belang zou zijn bij de praktische opleiding in Joure. Korevaar: “De Amerikanen waren onder meer afkomstig van onze eigen ‘roast and ground’-koffiefabriek in Suffolk, maar er waren ook veel mensen bij die op de marinebasis in de buurt hadden gewerkt. Zij wisten dus niets van de voedingsmiddelenindustrie af.”

Verder is tijdens de basiscursus gekeken welke functieplek binnen de productie- of verpakkingsafdeling het meest geschikt was voor elke specifieke Amerikaanse medewerker. De cursus werd verzorgd door medewerkers van DE-CT&S, onder begeleiding van Aequor.

Praktische opleiding
De Amerikaanse medewerkers van twee ploegen (in totaal ongeveer 40 mannen en vrouwen) zijn aansluitend in Joure opgeleid voor een bepaalde functieplek. Zij werden begeleid door een Douwe Egberts-operator die dezelfde functieplek in Joure vervult. “Alle productie- en verpakkingsmedewerkers in Joure konden zich aanmelden voor het geven van die begeleiding”, vertelt Eijte Delfsma (Bedrijfsadviseur voedingsindustrie bij Aequor). “Bijna iedereen wilde wel. Uiteindelijk hebben we ongeveer vijfendertig man geselecteerd, die een opleiding Engels kregen en een training als praktijkbegeleider. Bij de training ging het om onderwerpen als: wat is de taak van de DE-begeleider (instrueren, communiceren, beoordelen), hoe ziet het opleidingsplan van de Amerikaanse operators er uit, hoe anders zijn Amerikanen dan Nederlanders, en wat kan de DE-begeleider in Suffolk verwachten?”

“De meeste van onze jongens waren nog nooit in Amerika geweest”, gaat Korevaar verder. “Omdat we hier in Joure in de bereidingsafdeling zeven dagen per week, 24 uur per dag werken en op de verpakkingsafdeling vijf dagen in drieploegendienst, werken er voornamelijk mannen. In Amerika is dat wel anders. Daar hadden zich ook redelijk veel vrouwen aangemeld. Een hele omslag dus.”

Per Amerikaanse medewerker werd een praktijkbegeleidingplan gemaakt, met daarin wat de medewerker wanneer moet kennen. Het geheel werd gecoördineerd door een DE-opleider. Om de achtergronden van de praktijk beter te begrijpen, kregen de Amerikaanse medewerkers één dag per week theorie van die DE-opleider. Afhankelijk van de functieplek duurde de praktische opleiding zes of twaalf weken. Na deze opleiding konden de Amerikaanse operators onder normale omstandigheden zelfstandig functioneren op hun eigen werkplek. Per werkplek werden per ploeg twee Amerikaanse operators opgeleid, terwijl de circa 20 Amerikaanse medewerkers van de derde ploeg – in Suffolk wordt immers vijf dagen per week in drieploegendienst gewerkt – deze opleiding in Suffolk zelf hebben gevolgd.

Functie uitoefenen
Na de praktische opleiding in Nederland was het in juli dit jaar zo ver dat het geleerde in Suffolk in de praktijk kon worden gebracht. Omdat bij het opstarten van een nieuwe fabriek zich allerlei bijzondere omstandigheden voor kunnen doen, waren DE-CT&S-operators beschikbaar voor begeleiding. Omdat bleek dat deze Jouster DE-operators vaak geneigd waren zelf te snel in te grijpen, is het aantal begeleiders teruggebracht. Eind 2004 moest de fabriek in Suffolk het helemaal zelf doen, zonder deze begeleiding.

Reageer op dit artikel