artikel

Verder met keteninnovatie

Algemeen

De Stichting Agro Keten Kennis (AKK) is begonnen aan de ‘derde levensfase’. Na het creëren van bewustwording van de noodzaak van ketensamenwerking en het bijeenbrengen van partijen in co-innovatieprogramma’s, ligt er nu de taak voor AKK om ketenkennis op te schalen en in te bedden in de dagelijkse realiteit van bedrijven. Bepalend voor succes is daarbij hoe wordt omgegaan met bestaande structuren en macht.

Reageer op dit artikel