artikel

Onderzoek is presteren

Algemeen

In VMT nr. 18/19, 2004, pp 40-42 (3 september) is het artikel verschenen ‘Non-proevers veroorzaken ruis’. In dit artikel wordt de suggestie gewekt dat niet alle respondenten in sensorisch onderzoek geschikt zijn als proever en dat verkleinen van de steekproef tot meer betrouwbare uitkomsten kan leiden. Hoewel deze constatering aantrekkelijk is vanuit kostenoogpunt is hij helaas vanuit methodologisch oogpunt niet correct.

Reageer op dit artikel