artikel

Etikettering fytosterolen en fytostanolen

Algemeen

De Europese Commissie heeft dit voorjaar Verordening (EG) Nr. 608/2004 vastgesteld. Daarin worden speciale eisen gesteld aan de etikettering van levensmiddelen met daarin fytosterolen, fytosterolesters, fytostanolen of fytostanolesters. Welke overwegingen liggen ten grondslag hieraan?

Reageer op dit artikel