artikel

Cramwinckel’s krimp/rek onder de loep

Algemeen

Cramwinckel’s krimp/rekmethode is bedoeld om te corrigeren voor verschillend schaalgebruik van proefpersonen. Maar deze methode is niet in staat alle tussenpersoonsvariantie te elimineren. Z-scoretransformatie beantwoordt wel aan het beoogde doel van het verwijderen van alle tussenpersoonsvariantie als gevolg van verschillend schaalgebruik. Bovendien heeft tussenpersoonsvariantie geen storende invloed bij het statistisch evalueren van productverschillen, indien het juiste variantieanalytisch model wordt toegepast.

Reageer op dit artikel