artikel

Tin in levensmiddelen in blik aan banden

Algemeen

In februari 2004 is een norm voor de verontreiniging van levensmiddelen in blik met tin opgenomen in Verordening (EG) nr. 466/2001. In juni zijn vervolgens de Warenwetregelingen Monsterneming en Verontreinigingen in levensmiddelen aangepast, waarin de bemonsteringswijze en analysemethoden zijn opgenomen. De grondslag voor deze wijzigingen is Richtlijn 2004/16/EG.

Reageer op dit artikel