artikel

Meetonnauwkeurigheden analyseren

Algemeen

In veel voedselverwerkende industrieën worden tijdens het productieproces en bij de eindcontrole monsters genomen voor laboratoriumanalyse. Op basis van de analyseresultaten worden beslissingen genomen, maar aan de nauwkeurigheid van analyses wordt vaak weinig aandacht geschonken. Met statistische methoden is de meetonnauwkeurigheid te kwantificeren en te monitoren, zodat het productieproces optimaal kan worden aangestuurd.

Reageer op dit artikel