artikel

Stappen naar een optimale traceerbaarheid

Algemeen

Veel bedrijven worstelen met de eisen die de General Food Law per 1 januari 2005 stelt. De wet vraagt om systemen en procedures waarmee de leverancier van specifieke grondstoffen en de afnemer van een specifiek eindproduct snel kan worden vastgesteld. Volgens de VWA moeten ondernemers zelf beargumenteren welk detailniveau (lotgrootte) zinvol is door een traceringsanalyse uit te voeren. Maar hoe doe je dat? Dit artikel geeft een praktische aanpak voor het analyseren en optimaliseren van de traceerbaarheid.

Reageer op dit artikel