artikel

Salatrims als novel food

Algemeen

Inspelend op het groeiende probleem van overgewicht van de inwoners van de Europese Gemeenschap heeft Danisco in juni 1999 een verzoek bij de bevoegde instantie in het Verenigd Koninkrijk ingediend voor een vergunning om salatrims in de handel te brengen.

Reageer op dit artikel