artikel

Snel werken aan verfijning

Algemeen

Twee nieuwe Europese verordeningen over genetisch gemodificeerde producten zijn vanaf 18 okbober 2003 van kracht, en vanaf 18 april 2004 van toepassing. Vanaf dat moment moeten biotechnologische producten eenduidig worden geëtiketteerd. De EU-verordeningen zijn politieke compromissen, en laten nog veel vragen open over de exacte uitwerking. De nationale overheid zoekt, samen met het bedrijfsleven, naar een goede invulling van de hiaten in de regelgeving.

Reageer op dit artikel