artikel

‘Onze activiteiten en die van de keten meer integreren’

Algemeen

Op 20 november hield prof. dr. ir. M.H. Zwietering zijn inaugurele rede aan Wageningen Universiteit. Daarin vraagt hij onder meer aandacht voor het analyseren van de uitkomsten van risicoanalyses. De volksgezondheid is daar beter bij gebaat. Ook binnen zijn leerstoelgroep zal voortaan de risicoanalyse door de gehele keten heen worden onderzocht. Verder wil hij de bestaande aandachtsgebieden hygiëne, fermentatie en fysiologie/genomics nog sterker onderling met elkaar verbinden.

Reageer op dit artikel