artikel

Baat het niet dan schaadt het hopelijk ook niet

Algemeen

Een van de hobbels voor fabrikanten die een gezondheidsclaim willen voeren is de wetenschappelijke onderbouwing van de claim. Een ander probleem is de bewoording. Bestaande gedragscodes bieden onvoldoende houvast, zo was te horen op 9 oktober in Soest op het symposium ‘Nieuw juridisch kader voor gezondheidsclaims’ van Euroforum.

Reageer op dit artikel