artikel

Veel in de pers maar weinig uit de grond

Algemeen

Agroproductieparken, agrologistiek, agrobusinessparken, agroketens, agrobusinesscomplexen, agro-industriële knooppunten, transitie Duurzame Landbouw, et cetera. Een selecte greep uit de gebruikte begrippen. Voor mensen uit de industrie doorgaans lastig te doorgronden. Dit artikel schetst de achtergrond van agroproductieparken, het politieke klimaat, de stand van zaken van een aantal initiatieven, en de ervaringen tot nu toe. Doel is om na te gaan wat het perspectief is van agroproductieparken in het licht van de ontwikkelingen die op de agro-industrie afkomen.

Reageer op dit artikel