artikel

Samenwerken in Food Valley

Algemeen

De samenwerking tussen bedrijven en organisaties binnen Food Valley, maar ook met omliggende regio’s en zelfs nationaal, moet worden verbeterd. Bundeling en onderlinge afstemming van activiteiten op onderzoeksgebied zal de innovatiekracht vergroten. Kruisbestuiving vanuit bijvoorbeeld (bio)medische of farmaceutische expertise versterkt dit. De Provincie Gelderland wil hierin over een langere periode € 50 mln investeren.

Reageer op dit artikel