artikel

Wijziging in declaratie van allergenen

Algemeen

Databank ALBA verzamelt en beheert gegevens van allergenen, stoffen die voedselovergevoeligheid (voedselallergie en voedselintolerantie) kunnen veroorzaken. Dat kan dankzij de medewerking van het bedrijfsleven dat vrijwillig gegevens verstrekt. In januari 2005 wordt richtlijn etikettering 2000/3/EG gewijzigd en wordt het verplicht stoffen te declareren waarvan wetenschappelijk vaststaat dat ze voedselovergevoeligheid veroorzaken.

Reageer op dit artikel