artikel

NH3/CO2-koelsystemen: Zuiniger en schoner

Algemeen

CO2 is als koudemiddel terug van weggeweest. Gestimuleerd door een subsidieregeling in het kader van het programma Reductie Overige Broeikasgassen (ROB) kozen inmiddels 14 industriële eindgebruikers voor een CO2/NH3-cascadesysteem. Geld was daarbij echter niet de voornaamste overweging. CO2 is veiliger dan ammoniak, zowel voor de omgeving als voor de gekoelde producten, en aanmerkelijk milieuvriendelijker dan synthetische koudemiddelen. CO2 is namelijk niet giftig en heeft bij toepassing als koudemiddel een verwaarloosbare broeikaswerking. Paradoxaal genoeg kan juist het bekendste broeikasgas, CO2, uitstekend worden ingezet om een de milieubelasting door koelsystemen te verminderen.

Reageer op dit artikel