artikel

Qualität und Sicherheit

Algemeen

De combinatie van horizontale standaarden, aangevuld met verticale standaarden, lijkt de toekomst te worden qua leveranciersbeoordelingen (zie VMT 11, 2003, pp. 26-28). In Duitsland zijn alle ketenpartijen in de vleessector begonnen met het ontwikkelen van een certificatieschema op basis van een verticale ketenbenadering die sterk lijkt op het Nederlandse IKB-systeem. Dit Duitse systeem wordt Qualität und Sicherheit (QS) genoemd. Tot op heden beperkt deze verticale standaard zich tot de vleesketen, maar het is de bedoeling dit naar andere sectoren, zoals de groente- en fruitsector, uit te bouwen. In dit artikel wordt de inhoud van een verticale standaard, het QS-systeem, toegelicht.

Reageer op dit artikel