artikel

Honderd procent veilig voedsel is onzin

Algemeen

Tijdens het Maatschappelijke Café 100% veilig voedsel: zin of onzin? werd door menig inleider ongekend helder stelling genomen. Vooral de politiek, maar ook de industrie moest het ontgelden. Nieuw waren de denktank die de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) gaat vormen voor risicocommunicatie en het initiatiefvoorstel voor de ZBO-status van de VWA. Communicatie blijft nodig daar het streven naar honderd procent veilig voedsel als onzin werd bestempeld.

Reageer op dit artikel