artikel

Eisen voor een op <tekensmallcaps>haccp</tekensmallcaps> gebaseerd voedselveiligheidssysteem

Algemeen

Het Centraal College van Deskundigen haccp heeft de haccp-criteria grondig herzien en hernoemd tot ‘Eisen voor een op haccp gebaseerd Voedselveiligheidssysteem’. De achtergronden en belangrijkste wijzigingen worden beschreven alsook de overgang van de ‘criteria’ naar de ‘eisen’. Pluspunt blijft de diepgang en het brede draagvlak van dit systeem. De recente erkenning door gfsi zou haccp nog meer een internationaal karakter moeten geven, al is daartegen nog weerstand.

Reageer op dit artikel