artikel

Duidelijkheid rond etikettering additieven ver te zoeken

Algemeen

“Additieven zijn ingrediënten. ‘Carry-over’ additieven zijn ingrediënten. Technische hulpstoffen kunnen ingrediënten zijn, maar ook andere substanties. ‘Carry-over’ additieven en technische hulpstoffen zijn ‘niet-ingrediënten’. Ingrediënten moeten op het etiket worden vermeld.; ‘Niet-ingrediënten’ behoeven niet op het etiket te worden vermeld.” Aldus concludeerde Jaap Kluifhooft tijdens de studiemiddag Additieven van Vermande Studiedagen.

Reageer op dit artikel