artikel

Kijk naar de bekwaamheden van je personeel!

Algemeen

Als je de bekwaamheden (competenties) van mensen in de organisatie erkent, kun je die kwaliteiten verder ontwikkelen. Die ontwikkeling komt ten goede aan mens en organisatie. Dit is kort samengevat de kern van competentiemanagement.

Reageer op dit artikel