artikel

‘Geef commentaar op de ontwerpwetgeving’

Algemeen

Op de tweede VMT’s Praktijkdag Microbiologie stonden actuele ontwikkelingen centraal. Zo verscheen die dag de nieuwe ontwerpnorm NEN 8004 voor het bepalen van de meetonzekerheid bij microbiologische methoden. Deelnemers werden uitgenodigd commentaar hierop te geven, alsook op de besproken Europese ontwerpverordening voor microbiologische criteria. Als het aan hoogleraar Frans van Knapen ligt, zullen vooral de chemische bepalingen terrein winnen, bij met name de continue, routinematige bepalingen.

Reageer op dit artikel