artikel

De ‘Voedingsmiddelenfabriek 2010’

Algemeen

In de Voedingsmiddelenfabriek 2010 zijn machines en installaties gefixeerd en is de goederenstroom geflexibiliseerd. Dit kan als wordt uitgegaan van zo klein mogelijke transporteenheden tussen de diverse batchprocessen. De hygiëne richt zich op zero tolerance-besmetting. Daartoe worden aseptische cabines en een aseptische assemblagelijn ingezet. In de fabriek wordt mild geconserveerd. Aan energie, milieu, water en arbeidsomstandigheden wordt ruimschoots aandacht besteed. Alle functies zijn via informatiesystemen geïntegreerd zodat de fabriek zo flexibel mogelijk naar de markt reageert.

Reageer op dit artikel