artikel

Vingerafdrukken van micro-organismen

Algemeen

Moleculaire technieken bieden veel mogelijkheden voor kwaliteitsborging en proces- en productinnovatie in de voedingsmiddelenindustrie en komen tegemoet aan de bezwaren die gelden voor conventionele methoden. Met DNA-fingerprint-technieken als PCR-methoden, zijn besmettingsbronnen snel en specifiek te identificeren. Populatiefingerprinting is toe te passen om gegevens te verkregen over de samenstelling en ontwikkeling van microbiële populaties, bijvoorbeeld ter optimalisatie van fermentatieprocessen.

Reageer op dit artikel