artikel

Stappenplan machinekoop: Goede voorbereiding is het halve werk

Algemeen

Met de Anuga Food Tec in het verschiet zal menig voedingsmiddelenbedrijf zich weer gaan oriënteren op de aanschaf van nieuwe proces- of verpakkingsapparatuur. Het in kaart brengen van de eigen wensen is essentieel om beslagen ten ijs te komen. Stap 1 is een grondige inventarisatie van de procesvoeringeisen, de productielijn en de gewenste productkwaliteit binnen het financiële raamwerk. Stap 2 is het opstellen van een checklist om verschillende machineopties zo goed mogelijk met elkaar te kunnen vergelijken. Daarmee wordt de kans dat de uiteindelijke selectieprocedure uitmondt in een geslaagde aankoop een stuk groter.

Reageer op dit artikel