artikel

Mycotoxinen staan wereldwijd op de kaart

Algemeen

Mycotoxinen zijn door schimmels geproduceerde gifstoffen. Ze vormen een bedreiging voor de volksgezondheid. Steeds meer landen onderkennen dit probleem en maken aparte wetgeving voor mycotoxinen. Voor een goede handhaving van deze regels is een efficiënte organisatie van de controle noodzakelijk, naast goede monsternemings- en analysemethoden. Om de problematiek van mycotoxinen daadwerkelijk aan te pakken, is analyse van partijen echter onvoldoende. Alleen een ketengerichte aanpak van grondstof tot eindproduct biedt hier een oplossing.

Reageer op dit artikel