artikel

Hygiëneverordeningen mogelijk al in 2005 van kracht

Algemeen

De Europese Commissie gaat de bestaande 17 richtlijnen op het gebied van hygiëne reorganiseren tot drie verordeningen. Met de eerste twee heeft de Raad (de EU-lidstaten) inmiddels ingestemd, de derde wordt momenteel besproken. Op zijn vroegst worden alle drie begin 2005 van kracht, zo bleek tijdens een studiedag van VMT en de ministeries van LNV en VWS in februari.

Reageer op dit artikel