artikel

De risico’s van mycotoxinen

Algemeen

Schimmels zorgen niet alleen voor bederf van levensmiddelen, ze kunnen ook een gezondheidsrisico vormen door de productie van mycotoxinen. Vooral granen, pinda’s en noten zijn gevoelig hiervoor. Sommige mycotoxinen, zoals aflatoxinen, worden alleen gevormd bij temperaturen rond 30°C. Via importcontrole wordt de productkwaliteit in Europa beheerst. Andere mycotoxinen, zoals ochratoxine A (OTA) en deoxynivalenol (DON) worden ook in gematigde streken gevormd. Maatregelen ter preventie van mycotoxinenvorming zijn mogelijk tijdens de groei van de gewassen. Ook koele en droge opslag en hygiëne bij de verwerking werken preventief. Zijn mycotoxinen eenmaal gevormd, dan zijn slechts in beperkte mate acties als sorteren en bewerking mogelijk. ‘Voorkomen is beter dan genezen’, luidt dan ook het devies.

Reageer op dit artikel