artikel

De ‘Fabriek van Nu’

Algemeen

Van verschillende kanten wordt druk uitgeoefend op de voedingsmiddelenindustrie. Door de consument, de retail, de keten en de overheid. Globalisering en scherpe concurrentie zijn sleutelbegrippen. Nieuwe technologische ontwikkelingen ondersteunen de producent bij het verbeteren van de marktpositie. De ‘Fabriek van Nu’ wordt beschreven aan de hand van de huidige stand der techniek.

Reageer op dit artikel