artikel

Gisten en schimmels in levensmiddelen: Een zorg?

Algemeen

Gisten en schimmels kunnen de kwaliteit van levensmiddelen negatief beïnvloeden. Daarnaast kunnen schimmels mycotoxinen produceren, die een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Daarmee is preventie van de groei van gisten en schimmels een belangrijk aandachtspunt voor de levensmiddelenindustrie. Naast een overzicht van gisten en schimmels biedt dit artikel informatie over snelle bepalingsmethoden.

Reageer op dit artikel