artikel

Spreken over MVO

Algemeen

De Stichting Duurzame Voedingsmiddelenketen deed samen met het Instituut Globus van de Universiteit van Tilburg onderzoek naar de bestaande communicatiepraktijk ten aanzien van MVO en naar de opvattingen en verwachtingen van stakeholders over MVO in de voedingsmiddelenketen. De dialoog tussen voedingsmiddelenketen en samenleving moet eigenlijk nog goed op gang komen. Maar maatschappelijk verantwoord ondernemen staat hoog op de agenda.

Reageer op dit artikel