artikel

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Geen doel maar proces

Algemeen

Hoe denken niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) over de wijze waarop voedingsmiddelenbedrijven Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) vormgeven? Recentelijk werden twee verschillende onderzoeken gedaan naar die vraag. Uit die rapporten werd een serie stellingen gedestilleerd, waarover de initiators van de onderzoeken en andere betrokkenen discussieerden tijdens een rondetafelgesprek georganiseerd door Schuttelaar & Partners. Voornaamste conclusie: MVO is een continu proces dat nog maar aan het begin van zijn ontwikkeling staat.

Reageer op dit artikel