Aan tafel Alaska #2: Straks allemaal aan de zeewier in plaats van een visje?

In de afgelegen wateren van Alaska speelt zich een stille evolutie af. Verschillende (ex-)vissers en andere ondernemers in deze afgelegen Amerikaanse staat willen verduurzamen met de teelt van zeewier voor humane consumptie. VMT hoorde het verhaal van twee innovatieve bedrijven, Barnacle Foods en Noble Ocean Farms. Kansen voor zeewier, maar nog veel hobbels te nemen.