'Noorse kweekzalm in gevaar door overbevissing blauwe wijting'

De North Atlantic Pelagic Advocacy Group (NAPA) heeft de Noorse regering dringend opgeroepen om in gesprek te gaan met visvoerproducenten om hun duurzaamheidsverplichtingen serieus te nemen. Momenteel spreken de Noorse kustprovincies over de toekomst van de visserij en de visvoerketen in Oslo.