Wetswijziging zorgt voor aanpassing in het identificatiemerk voor dierlijke producten

Het identificatiemerk, ook bekend als het 'ovaaltje', dat producenten van levensmiddelen van dierlijke oorsprong op hun producten moeten vermelden, vereist aanpassing. Dit is het gevolg van een herziening van de hygiëneregels voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong, zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 853/2004. Deze herziening heeft als doel beter aan te sluiten bij de praktijk en rekening te houden met nieuwe wetenschappelijke kennis.