'Doelen Farm-to-Fork en Green Deal hebben impact op voedselzekerheid'

In een tijd waarin geopolitieke spanningen en economische veranderingen de wereldwijde voedselvoorziening bedreigen, is het belangrijk dat Nederland en Europa de voedselzekerheid weer centraal gaan stellen. Teveel druk en maatregelen vanuit Europa om te vergroenen kunnen schadelijk uitpakken, zeker als die maatregelen zijn door mensen die te weinig affiniteit met de praktijk hebben.