Voeding voor medisch gebruik: dit zijn de aandachtspunten voor levensmiddelenbedrijven

Voeding voor medisch gebruik is onderworpen aan diverse wettelijke, en doorgaans strenge, wet- en regelgeving op het gebied van onder meer de samenstelling en de etikettering. In dit artikel enkele aandachtspunten voor levensmiddelenbedrijven bij de productie en het in de handel brengen van voeding voor medisch gebruik.