Van biodiversiteit tot klimaat: overheidsdashboard volgt duurzaamheidsdata van 5 supermarkten

Het ministerie van LNV ontwikkelde een dashboard waar duurzaamheidsvoortgang van 5 supermarkten wordt gevolgd. De data is zo goed mogelijk geharmoniseerd en daardoor vergelijkbaar. "Nederland is het eerste land waar de overheid individuele supermarkten gaat volgen in hoeverre zij met hun beleid en praktijk bijdragen aan verduurzaming van het voedselsysteem."