Weer meer voedselgerelateerde infecties door STEC en listeria in Europa in 2022

In de EU/EER was in 2022 een flinke toename te zien van de ernstige voedselgerelateerde infecties listeriose en shigatoxineproducerende E.coli (STEC). De aantallen liggen duidelijk hoger dan voor de COVID-19-pandemie. De aantallen van salmonellose en campylobacteriose bleven stabiel.