Benamingen van vleesvervangers: belangrijke ontwikkelingen op Europees niveau

Beyond Meat en drie andere partijen spanden recent een zaak aan bij het Europese Hof van Justitie (HvJEU) tegen de Franse staat. De vraag hierbij is of de benaming van levensmiddelen op Europees niveau volledig geharmoniseerd is onder de Verordening Voedselinformatie voor Consumenten. En zo ja, dan wel nee, wat daarvan de gevolgen zijn. Indien het HvJEU toekomt aan een uitspraak kan deze vergaande gevolgen hebben voor alle EU-lidstaten.