FNLI-verkiezingsdebat: elektrificatie voedingsindustrie op losse schroeven

Een flink aantal voedingsmiddelenproducenten heeft vergevorderde plannen liggen om de productie te elektrificeren, maar kan daar niets mee omdat het stroomnet compleet vol is. En stroom uitwisselen met naburige bedrijven die wat over hebben, is door de Energiewet nu niet mogelijk. "Doe daar wat aan!"