Column: broeikasgasreductie in voedsel gaat tot aan de consument

COLUMN - Europese wetgeving dwingt bedrijven om hun broeikasgasemissies in beeld te brengen en bovendien te verminderen. Zeker in de voedingsmiddelenindustrie, waar de klimaatimpact vaak indirect voelbaar is, zijn veranderingen onontkoombaar. Supermarkten eisen zelfs van fabrikanten dat zij meewerken aan het reduceren van deze emissies. Maar waar begint dit proces eigenlijk?