Betalingstermijn mogelijk van 60 naar 30 dagen: aandachtspunten voor voedselproducenten

De Europese Commissie heeft in september een nieuw voorstel voor een verordening betreffende betalingsachterstand bij handelstransacties gepresenteerd. Met dit voorstel wil de Europese Commissie tegemoet komen aan de positie van Europese kleine en middelgrote ondernemingen. In dit artikel een overzicht van de mogelijke veranderingen voor levensmiddelenbedrijven wanneer de nieuwe verordening wordt aangenomen.