NVWA legt uit voorzorg activiteiten 46 veehouders tijdelijk stil

De NVWA heeft uit voorzorg en ter voorkoming van eventuele risico's voor de volksgezondheid 46 veehouderijen tijdelijk stilgelegd. Vanaf deze locaties mogen geen dieren en dierlijke bijproducten zoals melk van deze dieren afgevoerd worden. NVWA heeft sporen aangetroffen van een plaagdierbestrijdingsmiddel in de lever van een kalf van een van deze veehouders. Het gaat hierbij onder andere om runderen, varkens en schapen bestemd voor de slacht.