Nieuwe Genomische Technieken: bedreiging of kans?

Genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) kunnen doorgaans niet op een warme ontvangst rekenen bij de gemiddelde EU-burger. Mogelijk is hier sprake van 'onbekend maakt onbemind'. Maar GGO's kunnen ook positieve zaken brengen bijvoorbeeld op het gebied van de plantenveredeling. De Europese Commissie publiceerde in juli een voorstel voor een NGT Verordening. Wat houdt dit wetsvoorstel precies in en wat zijn de te verwachten gevolgen voor de praktijk?