Signaleringssysteem moet mycotoxines in vroeg stadium signaleren

Mycotoxines, giftige stoffen die door schimmels worden gemaakt, zijn vanwege klimaatverandering een steeds groter probleem voor voedselproducenten. Onderzoek naar een systeem voor vroegtijdige signalering op Europees niveau moet ervoor zorgen dat besmette gewassen nog eerder dan nu worden opgemerkt.