Monitor voedselverspilling: met huidige snelheid is halveringsdoel buiten bereik. WUR geeft 5 adviezen om te versnellen

Elke Nederlander verspilde in 2020 161 kilogram voeding. Dit is meer dan de laatste meting in 2019: 88-136 kilogram per hoofd van de bevolking. Het getal valt hoger uit doordat de nieuwe Europese definitie van voedselverspilling is gebruikt. Minister Adema van LNV vroeg Wageningen UR om aanbevelingen om het verspillingsdoel toch te halen.