VMT 2 (2023): Een voedselveiligheidscultuur bouw je samen

Het managen van de voedselveiligheid gaat over het belang ervan, het naleven van de procedures en de rol die iedereen speelt bij het bewaken van de voedselveiligheid. Maar vooral gaat het om een mindset waarbij voedselveiligheid integraal onderdeel is van de bedrijfscultuur.