Blik buitenlandse sperziebonen of verse Nederlandse wortelen? Europees ecolabel moet consument helpen bij deze keuze

Een eenduidig Europees label moet de consument meer transparantie geven over de milieu-impact van voedingsmiddelen. Het ministerie van LNV en WUR werken vooruitlopend op dit Europees label ook aan een Nederlands initiatief op vrijwillige basis.